Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki sprzedaży w sklepie internetowym działającym pod adresem www.gorte.pl, którego właścicielem jest firma:

MEPP Marek Hajduczenia
Śródlesie, ul. Sosnowa 1
15-378 Białystok

NIP: 542-149-06-42
Regon: 050354443
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 149/04, wydany przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.

Kontakt ze Sklepem:

- mailem: sklep@gorte.pl
- telefonicznie: tel. 501 431 615
- pisemnie na adres: Śródlesie, ul. Sosnowa 1, 15-378 Białystok

Ceny prezentowane na stronie Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Regulamin został sformułowany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy o prawach konsumenta.

2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

- „dni robocze” - dni od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

- „formularz rejestracji”- formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta

- „formularz zamówienia” - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia

- „Klient” - osoba składająca zamówienie na towary dostępne w Sklepie

- „konto” - baza danych w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, informacje o złożonych zamówieniach czy preferencje Klienta dotyczące funkcjonalności Sklepu. Dostęp do konta jest możliwy po podaniu przez Klienta swojego loginu i hasła.

- „Konsument” - Klient będący konsumentem w rozumieniu prawa Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”)

- „newsletter” - usługa polegająca na otrzymywaniu przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych o nowościach i towarach dostępnych w Sklepie

- „Sklep” - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.gorte.pl

- „towar” - produkty, które Klient może zakupić w Sklepie

- „zamówienie” - zgłoszenie przez Klienta oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie

- „Kodeks Cywilny” - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.)

- „Ustawa o prawach konsumenta” - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827)

- „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).



II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Poprzez stronę internetową Sklepu Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski i przyjmowane poprzez:

- sklep internetowy na stronie www.gorte.pl,
- e-mail:
sklep@gorte.pl
- telefon: 501 431 615

3. Wymagania techniczne potrzebne do dokonania zakupu w Sklepie przez stronę internetową:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne
- dostęp do internetu
- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej
- przeglądarka internetowa z obsługą Javascript
- posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową można złożyć na dwa sposoby:

a. bez zakładania konta.

b. zakładając konto poprzez wypełnienie formularza rejestracji.

Założenie konta jest dobrowolne i pozwala na:
- przeglądanie historii zamówień,
- ustawienie własnych preferencji dotyczących funkcjonalności Sklepu,
- składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania danych osobowych.
Dostęp do konta jest możliwy po podaniu przez Klienta swojego loginu i hasła.

5. Aby złożyć zamówienie należy wybrać:

- rodzaj i ilość zamawianego towaru
- sposób jego dostawy
- formę płatności
- rodzaj dokumentu sprzedaży,
- wypełnić formularz zamówienia zawierający dane niezbędne do jego realizacji: adres dostawy, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), dane do faktury
- zaakceptować regulamin
- zatwierdzić zamówienie przy użyciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

6. Klient po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową otrzymuje maila zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z załączonym regulaminem Sklepu (zawierającego m. in. informację o prawie odstąpienia od umowy) oraz wzorem formularza odstąpienia od umowy.

Jest to moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży między Klientem a Sklepem i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

Wraz z towarem wysyłany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

7. Klient może odwołać lub zmienić zamówienie i adres dostawy w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane tzn. towar nie został wysłany.


 

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Płatności za zamówione towary przyjmowane są w złotych polskich.

2. Zapłaty można dokonać w następujący sposób:

- gotówką przy odbiorze własnym w siedzibie firmy – odbiór towaru może nastąpić po potwierdzeniu przez Sklep mailem lub telefonicznie skompletowania zamówienia i ustaleniu z Klientem terminu odbioru

- gotówką przy odbiorze przesyłki od przewoźnika

- przelewem – wysyłka następuje po zaksięgowaniu pełnej kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy za zamówiony towar, koszty przesyłki i rodzaj płatności.

- płatność online za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń

3. Informację o całkowitej wartości zamówienia (towar + koszt dostawy + dopłata za rodzaj płatności) Klient otrzymuje na stronie Sklepu po wybraniu formy płatności i sposobu wysyłki.

4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty kwoty obejmującej całkowitą wartość zamówienia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

IV. DOSTAWA I KOSZT DOSTAWY

1. Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich i spedycyjnych oraz Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

3. Wysyłka zamówionego towaru następuje po otrzymaniu zapłaty lub wybraniu przesyłki pobraniowej w terminie podanym na karcie danego produktu.

Wyjątek stanowi odbiór własny Klienta w siedzibie firmy. Może to nastąpić po potwierdzeniu przez Sklep mailem lub telefonicznie skompletowania zamówienia i ustaleniu z Klientem terminu odbioru towaru.

W niektórych przypadkach możliwy jest jedynie odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie firmy. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów o znacznych gabarytach, gdzie koszt wysyłki jest nadmiernie wysoki w stosunku do ich wartości.
Informacja taka jest zamieszczona w opisie danego produktu.

4. Termin dostarczenia przesyłki zależy od dostępności towaru w Sklepie (czasu realizacji zamówienia) i czasu dostawy. Dostępność towaru jest podana w opisie danego produktu.
Dla zamówień złożonych z wielu przedmiotów czas realizacji zamówienia jest określany na podstawie towaru o najdłuższym terminie dostarczenia.

Czas dostawy jest liczony od chwili odebrania przez przewoźnika przesyłki ze Sklepu do momentu dostarczenia jej do Klienta.

W przypadku płatności przelewem termin dostarczenia przesyłki należy liczyć od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.

5. Wraz z przesyłką dostarczany jest dowód zakupu: faktura VAT lub paragon.

6. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
Informację o całkowitej wartości zamówienia (towar + koszt dostawy + dopłata za rodzaj płatności) Klient otrzymuje na stronie Sklepu po wybraniu formy płatności i sposobu wysyłki.

7. Po wysłaniu zamówionego towaru Klient otrzymuje informację na podany e-mail o nadaniu przesyłki wraz z numerem listu przewozowego.

8. Informację o aktualnym statusie nadanej przesyłki Klient może sprawdzić na stronie internetowej przewoźnika wpisując w odpowiedniej rubryce numer listu przewozowego lub dzwoniąc na infolinię firmy kurierskiej.


 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Ustawy o prawach konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. W formie pisemnej na adres Sklepu: Śródlesie, ul. Sosnowa 1, 15-378 Białystok, mailem: sklep@gorte.pl.

Wzór formularza odstąpienia od umowy jest przesyłany Kupującemu w załączniku maila potwierdzającego zawarcie umowy i jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi na e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Konsument powinien w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić towar do Sklepu.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


VI. REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

2. Kupujący może składać sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@gorte.pl, lub w formie pisemnej na adres: Śródlesie, ul. Sosnowa 1, 15-378 Białystok.

Klient posiadający założone konto w Sklepie może skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się w Panelu Klienta w dziale "Reklamacje".

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)

 

4. Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

5. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 

6. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 

7. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę prawną tj. stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej.

 

8. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedającego albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

10. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.

 

11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 

12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

13. Sprzedający powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi , reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 

14. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

 

15. Sprzedający odpowiada przed Konsumentem za wady przedmiotu przez okres dwóch lat od wydania przedmiotu.

 

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przekazane przez Klientów są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa.

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca Marek Hajduczenia prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MEPP Marek Hajduczenia.

Pozostałe dane firmy:

Śródlesie, ul. Sosnowa 1

15-378 Białystok
NIP: 542-149-06-42
Regon: 050354443

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 149/04, wydany przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady na jakich Sklep gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe od swoich Klientów w oparciu o RODO czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Aby korzystać z usług Sklepu lub założyć konto Klienta zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych, które będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja zamówień w Sklepie

 • świadczenie usług realizowanych w Sklepie

 • przesyłanie newslettera

 • bezpośredni marketing oferowanych towarów i usług

Powyższe cele przetwarzania danych będą realizowane w oparciu o decyzję Klienta.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale może się okazać konieczne do zawarcia umowy.

 

Brak podania danych uniemożliwia:

 • założenia konta Klienta

 • dokonywanie zakupów w Sklepie

 • korzystanie z usług Sklepu

 • otrzymywanie informacji o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie

 

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem do chwili cofnięcia zgody przez Klienta, który może to zrobić w każdym momencie.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • umowa sprzedaży lub działanie podejmowane przez Klienta, zmierzające do jej zawarcia (RODO art.6 ust.1 lit.b)

 • umowa oświadczenie usług lub działanie podejmowane przez Klienta, zmierzające do jej zawarcia (RODO art.6 ust.1 lit.b)

 • zgoda Klienta wyrażona w Sklepie (RODO art.6 ust.1 lit.a)

 • ciążący na Sklepie obowiązek prawny np. rachunkowość (RODO art.6 ust.1 lit.c)

 • prawnie uzasadniony interes Sklepu do prowadzenia marketingu bezpośredniego (RODO art.6 ust.1 lit.f )

 • prawnie uzasadniony interes Sklepu do prowadzenia analiz i statystyk (RODO art.6 ust.1 lit.f )

 • prawnie uzasadniony interes Sklepu do prowadzenia badań satysfakcji Klientów (RODO art.6 ust.1 lit.f )

 • prawnie uzasadniony interes Sklepu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń (RODO art.6 ust.1 lit.f)

 

Dane osobowe mogą być automatycznie przetwarzane (profilowane), jeśli Klient wyrazi na to zgodę (RODO art.6 ust.1 lit.a). Oznacza to przypisanie Klientowi profilu w celu analizy czy przewidywania jego preferencji, bądź zachowania i postawy. Udzielona zgoda może być cofnięta w każdej chwili.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Klienta

 • wyrażenia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych Klienta w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego i profilowania

 • ustania ciążącego na Sklepie obowiązku prawnego, który zobowiązuje Sklep do przetwarzania danych osobowych Klienta

 • ustania możliwości do ustalenia, dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń związanych umową zawartą przez Sklep i Klienta

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Sklep korzystając z obsługi podmiotów zewnętrznych może przekazywać dane dla:

 • biura rachunkowego i prawnego

 • dostawcy płatności

 • obsługi transakcji bankowych

 • obsługi transportowej i ubezpieczeniowej

 • dostawcy hostingu

 • obsługi administracyjnej, biurowej i magazynowej

 • obsługi informatycznej

 • dostawcy oprogramowania do sklepu internetowego

 • obsługi zajmującej się optymalizacją Sklepu

 • podmiotu świadczącego usługi marketingowe lub mailingowe

 • organów państwowych, dla których istnieje obowiązek prawny udostępniania danych

 

Każdy użytkownik Sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu.

Aby skorzystać z powyższych praw proszę o kontakt z administratorem sklepu.

 

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sklep dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były chronione zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego zachęcam najpierw do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z danymi osobowymi.

 

Kontakt do administratora Sklepu:

sklep@gorte.pl



 

VIII. INFORMACJE O COOKIES

Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy zapisywane na urządzeniu posiadającym pamięć, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych (komputer, laptop, telefon itp.).
Większość serwisów działających w internecie może prawidłowo działać tylko dzięki wykorzystaniu ciasteczek: wyszukiwarki, portale, sklepy internetowe czy strony informacyjne.

Dane gromadzone przy użyciu ciasteczek mogą być wykorzystywane do udostępnienia użytkownikowi określonych funkcji:

- pozwalają być zalogowanym do Sklepu na każdej z dostępnych podstron

- pomagają przechowywać towary wrzucone przez Klienta do koszyka w Sklepie

- dopasowują wyświetlaną stronę do preferencji użytkownika dzięki analizie jego zachowań w internecie

- identyfikują dane komputera i jego przeglądarki używanego do przeglądania stron internetowych Sklepu

- posiadają zabezpieczenia, dzięki którym tylko serwis który je utworzył może odczytywać zawarte w nich informacje

Ciasteczka nie są szkodliwe dla urządzeń, nie zmieniają ich działania, konfiguracji ani oprogramowania. Danych pozyskanych w ciasteczkach w żaden sposób nie łączy się z danymi osobowymi Klientów.

Każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać ciasteczkami poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej (można je akceptować, blokować, usuwać lub ustawiać według własnych preferencji). Więcej informacji o zarządzaniu ciasteczkami można znaleźć w dziale „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

Niektóre zmiany ustawień mogą powodować utratę możliwości korzystania z niektórych stron lub ograniczenie funkcji i usług w nich dostępnych.

Rodzaje ciasteczek

- sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Ciasteczka te są niezbędne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały właściwie.

- stałe – ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron i są przechowywane na urządzeniu Klienta do momentu ich skasowania

- zewnętrzne – zawierają informacje potrzebne do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, umożliwiają prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Klienta, ułatwiają komunikację za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (pobieraną z zewnętrznego serwisu internetowego np. Skype) i służą do popularyzacji Sklepu w serwisach społecznościowych.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Postanowienia tego Regulaminu nie mogą wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


 

Regulamin obowiązuje od dnia 2018-05-24

 

 

 

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Informacjach o Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu