Strona główna » Reklamacje

Reklamacje

REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

2. Kupujący może składać sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@gorte.pl, lub w formie pisemnej na adres: Śródlesie, ul. Sosnowa 1, 15-378 Białystok.

Klient posiadający założone konto w Sklepie może skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się w Panelu Klienta w dziale "Reklamacje".

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)

 

4. Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

5. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 

6. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 

7. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę prawną tj. stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej.

 

8. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedającego albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

10. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.

 

11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 

12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

13. Sprzedający powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 

14. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

 

15. Sprzedający odpowiada przed Konsumentem za wady przedmiotu przez okres dwóch lat od wydania przedmiotu.

 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Informacjach o Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu